Bài giảng và tài liệu một số môn Cao học kinh tế

Những tài liệu, bài giảng dưới đây chỉ được dùng tham khảo, nghiên cứu. Độc giả sẽ tự chịu trách nhiệm với các mục đích sử dụng khác của mình.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

PGS., TS. Trần Hoàng Ngân – Phó hiệu trưởng:
1. Giáo trình Thanh toán quốc tế (sách scan)


PGS., TS. Trần Huy Hoàng – Trưởng Khoa ngân hàng:
1. Quản trị rủi ro tài chính
2. Quản trị rủi ro ngân hàng


PGS., TS. Sử Đình Thành – Trưởng Khoa Tài chính Nhà nước:
1. Tài chính công


TS. Trương Quang Thông – Khoa ngân hàng:
1. Tài chính quốc tế


ThS. Phan Thị Thu Hương – Khoa Quản trị kinh doanh:
1. Quản trị dự án

Đại học Cần Thơ

PGS., TS. Mai Văn Nam – Trưởng Khoa Kinh tế QTKD:
1. Quản lý dự án


PGS., TS. Lê Khương Ninh – Phó trưởng Khoa Kinh tế QTKD:
1. Tài chính vi mô
2. Kinh tế vi mô
3. Lý thuyết đầu tư
4. Phương pháp nghiên cứu


PGS., TS. Võ Thành Danh – Phó trưởng Khoa Kinh tế QTKD:
1. Tài chính phát triển
2. Kinh tế vĩ mô

3. Phân tích định lượng trong kinh doanh


PGS., TS. Trương Đông Lộc – Khoa Kinh tế QTKD:
1. Tài chính hành vi
2. Tài chính doanh nghiệp


TS. Trần Văn Hiếu – Khoa Khoa học Chính trị:
1. Kinh tế chính trị


TS. Nguyễn Văn Sánh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL:
1. Phân tích chính sách

Các tài liệu khác:

1. Triết học
2. Kinh tế lượng
3. Trình tự nghiên cứu định lượng
4. Phần mềm phân tích dữ liệu SPSS 11.5 ; Hướng dẫn cài đặt
5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS

Nguồn: thu thập từ các lớp Cao học Đại học Cần Thơ và Internet

Bộ đếm cho blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: