Thiết lập máy tính an toàn trước nguy cơ từ file Autorun.inf (USB)

1) Disable Autoplay (vô hiệu hóa Autoplay)

Vào Start, Run, gõ “gpedit.msc”, enter, rồi làm theo hình.

Vào chỗ này

Highslide JS

Chỉnh thành thế này

Highslide JS

2) Stop Autoplay: (chống “khi mới cắm USB vào đã bị dính”)

Vào Start, Run, gõ “Services.msc”, enter

Vào chỗ này

Highslide JS

Chỉnh thành thế này

Highslide JS

RESTART lại máy tính

PS: Thiết lập xong thì cho dù truy cập USB (có Virus Autorun) bằng kiểu nào đi chăng nữa cũng không bị dính Virus ấy. Chỉ trừ khi bạn chạy trực tiếp Virus thì đương nhiên là phải dính rồi.

Sưu tầm từ Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: