Cấu hình kết nối Modem ADSL và Router Wireless qua port WAN

Mình dùng Internet qua modem adsl và mới nâng cấp lên thêm một router wireless như một AP. Mình không tìm được cách cấu hình nối modem vào router wireless qua cổng WAN. Sau khi hỏi một chuyên gia thì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm với những ai gặp khó khăn với vấn đề này như mình.

Nguyên lý kết nối là đã kết nối được modem ra internet. Nối cáp qua port LAN của modem và port WAN của router wireless. Định tuyến cho modem trỏ về router và ruoter trỏ về modem. Trong quá trình cài đặt bạn phải đặt IP tĩnh cùng với lớp mạng mà bạn muốn cấu hình nếu không lấy được IP từ DHCP. Sau khi cài đặt xong nhớ reboot thiết bị.
1 Cấu hình modem. Nối PC qua port LAN của modem. Thông thường modem có địa chỉ là [192.168.1.1]. Bạn truy cập vào modem, nên tắt cấu hình DHCP đi.
2 Cấu hình router wireless lan: Nối PC vào router qua port LAN của router. Thường mặc định LAN IP sẽ là [192.168.1.1] trùng với IP của modem. Ta sẽ cấu hình IP LAN thành địa chỉ mới, khác với lớp mạng của modem. Ở đây tôi đặt địa chỉ là [192.168.2.254], [255.255.255.0] . Cấu hình DHCP trên router để cấp IP cho PC cũng theo lớp mạng này.
Phần mấu chốt là cấu hình WAN cho router: Vì Port WAN của router nối với Port Lan của modem nên tôi chọn WAN connection Type là Static IP (chứ không phải PPPoE) và đặt địa chỉ cho nó cùng với lớp mạng của modem. Ở đây tôi đặt là [192.168.1.2], [255.255.255.0], Default gateway [192.168.1.1] (router trỏ vào modem). Đặt Primary DNS và Secondary DNS (trường hợp của tôi dùng VNPT ở HN thì [203.162.0.181] và [203.162.0.11]).
Đến đây coi như xong. Bạn get IP động từ Router và ping thử địa chỉ modem [192.168.1.1]. Nếu được thì coi như thành công.
Tuy theo loại modem và router wireless mà có thể cần cấu hình routing cho modem và router. Trong trường hợp của tôi chỉ cần đặt địa chỉ cùng lớp mạng của nhau là tự động kết nối.
Chúc bạn thành công.
Nguồn: internet
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: